Gezonder Nu
Image default
Alternatief

Hoe werkt de klinische behandeling van een verslaving?

Een verslaving ontstaat wanneer het verlangen verandert in een dwang. Een persoon raakt dan afhankelijk van een substantie of gedrag, zoals seks of gamen. Vaak biedt een klinische behandeling van een verslaving de juiste hulp als er sprake is van een ernstige afhankelijkheid van alcohol, medicijnen of pijnstillers, waardoor iemand in het dagelijks leven niet meer goed kan functioneren. Deze behandeling kan ook nodig zijn als er thuisomstandigheden zijn die de verslaving in stand houden. Dit geldt met name voor mensen zonder een stabiele ondersteuningsstructuur in hun thuissituatie. Vaak vormt een klinische behandeling de eerste stap op weg naar herstel. Na deze behandeling wordt het hersteltraject voortgezet met passende ambulante behandeling en intensieve nazorg om duurzaam herstel te bevorderen.

Gespecialiseerde GGZ-instellingen op het gebied van verslavingszorg maken gebruik van erkende klinieken zowel binnen als buiten het land, waaronder een afkickkliniek in Kaapstad.

Het doel van het 12-stappenprogramma

Een klinisch afkickprogramma heeft als doel om 24 uur per dag psychologische en emotionele ondersteuning te bieden binnen een comfortabele, veilige en goed georganiseerde omgeving. In deze omgeving zijn mensen vrij van afleidingen, externe prikkels en negatieve invloeden die verslavingsgedrag kunnen triggeren, zoals alcohol, cocaïne, 3-MMC, GHB, pijnstillers, medicijnen en lachgas, evenals bepaalde gedragspatronen. Een klinische behandeling voor verslaving omvat intensieve individuele en groepstherapie, uitgevoerd door een toegewijd multidisciplinair team van specialisten, volgens het bewezen effectieve 12-stappenprogramma. Dit programma biedt een behandelplan dat bestaat uit twaalf stappen die het pad naar herstel beschrijven, beginnend bij de erkenning van de verslaving en eindigend met het delen van ervaringen met mede-herstellenden om hen te ondersteunen. Blijvend herstel en een verbeterde levenskwaliteit zijn de uiteindelijke doelen van het 12-stappenprogramma.

Hoe werkt het 12-stappenprogramma?

Het Minnesota model is het uitgangspunt van het 12-stappen programma bij het herstel van een verslaving. Volgens dit model kijk je naar de psychologische, sociale, spirituele en biologische gevolgen van een verslaving. Dit model is geïnspireerd door de twaalf stappen van de Anonieme Alcoholisten (AA) en is inmiddels wijdverbreid in Nederland. Het programma omvat tevens psychotherapie, individuele begeleiding, gezinstherapie, cognitieve gedragstherapie (CGT) en acceptance and commitment therapy (ACT), allemaal uitgevoerd door professionele hulpverleners. Belangrijk is te beseffen dat verslavingszorg maatwerk is.

Aangepaste nazorg

Een gespecialiseerde GGZ-instelling op het gebied van verslavingszorg begrijpt dat cliënten na een klinische behandeling behoefte hebben aan geschikte nazorg. Deze nazorg omvat individuele sessies en wekelijkse groepssessies. In de nazorgsessies is er ruimte voor eigen inbreng, toepassing van een leven in herstel en verdere verdieping. De nazorg na een klinische behandeling is ook gericht op het leren omgaan met triggers en het herkennen van valkuilen om een terugval te voorkomen.

Bent uzelf verslaafd en zoekt u hulp, of heeft iemand in uw omgeving te maken met een verslaving aan een middel of gedrag? Het overwinnen van een verslaving is een gezamenlijke inspanning. Het team van medische professionals van een gespecialiseerde verslavingszorginstelling staat klaar om hulp en advies te bieden.