Gezonder Nu
Image default
Alternatief

Hoe je explosiegevaar op de werkplek kunt voorkomen

Hoe je explosiegevaar op de werkplek kunt voorkomen 

Explosiegevaar behoort tot de ernstigste risico’s die een bedrijf kan lopen. Een explosie kan aanzienlijke materiële schade, letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben. Gelukkig zijn er stappen die bedrijven kunnen nemen om potentiële explosiegevaren te voorkomen en te beperken. In deze blog gaan we na wat een explosiegevaar is en hoe een gasdetector het risico van een explosie op een werkplek kan helpen verminderen. 

 

Wat is explosiegevaar? 

Explosiegevaar ontstaat wanneer brandbare materialen of gassen zich in hoge concentraties mengen met zuurstof. Deze combinatie van brandbare materialen en zuurstof creëert een vluchtige atmosfeer, waarin zelfs een kleine vonk of vlam een explosieve reactie kan ontketenen. Om dergelijke explosies op je werkplek te voorkomen, is het belangrijk om alle bronnen van brandbare materialen of gassen die in je gebouw aanwezig kunnen zijn op te sporen en te controleren. 

   

Gasdetectoren 

Eén manier om het risico van een explosie te verkleinen is het installeren van een gasdetector op plaatsen waar zich gevaarlijke gassen of brandbare materialen kunnen ophopen. Een gasdetector wordt gewoonlijk gebruikt als onderdeel van een veiligheidssysteem dat in het hele gebouw is geïnstalleerd; als hij niveaus van brandbaar gas detecteert die hoger zijn dan wat als veilig wordt beschouwd, gaat er een alarm af dat het personeel onmiddellijk waarschuwt zodat er actie kan worden ondernomen om het risico van een explosie te verminderen. Goede gasdetectoren kun je vinden bij Visser & Visser!

    

Protocollen voor explosieveiligheid 

Naast het gebruik van een gasdetector moeten bedrijven ook goede veiligheidsprotocollen opstellen om explosiegevaar op de werkplek te voorkomen. Daartoe behoren procedures voor het omgaan met gevaarlijke situaties die ontstaan doordat ter plaatse gevaarlijke materialen of gassen worden gedetecteerd; deze procedures moeten instructies bevatten over hoe het personeel moet reageren als het tekenen van gevaar waarneemt, zoals vreemde geuren, ongewone geluiden afkomstig van apparatuur of toestellen die brandbare materialen of gassen bevatten. Bovendien moeten werkgevers ervoor zorgen dat hun werknemers voldoende zijn opgeleid in het veilig omgaan met deze stoffen en in het vermijden van mogelijke risico’s.  

https://www.visserenvisser.nl/