Gezonder Nu
Image default
Specifieke stoffen

De positieve effecten van microdosing

Microdosing, hoe werkt dat?

Microdosing is het regelmatig gebruiken van een heel beperkte hoeveelheid (vandaar microdosering) van psychedelica. Normaal gezien is de duur beperkt tot een aantal weken. Aan de psychedelica worden therapeutische eigenschappen ontleend. Door de lage dosering en de relatief korte periode van toediening ervaar je de positieve werking van deze middelen zonder de psychedelische effecten ervan te ondervinden.

Wat ervaren mensen tijdens microdosing?

Veel mensen rapporteren dat microdosing voor hen het probleemoplossend vermogen laat toenemen. Ook wordt wel beweerd dat het kan helpen bij creatieve processen. Out-of-the-box denken wordt makkelijker en het zou daarom helpen bij brainstormsessies en andere manieren om nieuwe visies of perspectieven te ontwikkelen. Een ander effect is een toename van productiviteit en concentratievermogen. Door de toename van energie en motivatie is het makkelijker om op taken te concentreren en langer te kunnen werken aan een taak.

Wat doet het met het welzijn?

Naast de eerder genoemde effecten rapporteren mensen ook dat microdosing hun stemming verbetert. Ook is er een afname van angstgevoelens. Het algemene gevoel van welbevinden neemt er van toe. Depressieve gevoelens zouden met behulp van microdosing kunnen worden verlicht. Voor zover bekend is daarover nog geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, maar dat zal ongetwijfeld snel gebeuren. Last but not least kan het behulpzaam zijn bij zelfontdekking, introspectie en spirituele groei. Mensen ontwikkelen een dieper zelfinzicht en inzicht in hun relaties en sociale omgeving.

Hoe ziet een microdosing traject eruit?

Goed om te weten is dat een goede begeleiding enorm belangrijk is. Vaak wordt er gekozen voor persoonlijke sessies onder begeleiding. Kijk maar eens bij The Microdosing Coach (themicrodosingcoach.nl) voor een voorbeeld van zo’n traject. Vaak wordt ook een stukje coaching gebruikt omdat er zeker synergetische effecten zijn. Het resultaat is vaak permanenter zodat het traject daarna ook beter kan worden ingeregeld.

Effecten de lange termijn

 Er wordt gesuggereerd dat microdosing de neuroplasticiteit zou kunnen bevorderen. Neuroplasticiteit is het vermogen van de hersenen om te veranderen. Zo passen de hersenen zich onder meer aan aan nieuwe omgevingen en ervaringen. Op zijn beurt kan dat goede effecten hebben op het geheugen en het leervermogen. Tenslotte zou er ook een positieve invloed zijn op de cognitieve functies op latere leeftijd. Wat ook gerapporteerd wordt is een houdingsverandering; het leidt tot een verandering van attitude, overtuigingen en waarden. Door sommigen wordt ook een groter gevoel van empathie ervaren.

https://www.themicrodosingcoach.nl/